Територіальні органи ДФС
у Закарпатській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Закарпатській області № 2594

31.12.2015

Головне управління ДФС у Закарпатській області розглянуло лист щодо включення до складу доходів (витрат) сум нарахованих відсотків та курсових різниць по кредиту в іноземній валюті і повідомляє наступне.

Відповідно до п.52.1 статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями, (далі – ПКУ) податкова консультація надається з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватись виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п.52.2 ст.52 ПКУ).

Починаючи з 2015 року об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Коригування в обов’язковому порядку здійснюється тими платниками, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень.

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ).

Облік доходів і витрат з 1 січня 2015 року, як по бухгалтерському так і по податковому обліку, здійснюється на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П (С)БО), зокрема:

облік доходів регулюється П (С)БО 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. N 290 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за N860/4153;

облік витрат - П (С)БО 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. N 318 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N27/4248 № 16).

Для визначення доходів і витрат по позитиних та від’ємних курсових різницях слід керуватися П (С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. N 193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N515/4736, пунктом 8 якого передбачено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Для визначення витрат по нарахованих відсотках за кредити слід керуватися П (С)БО 31 "Фінансові витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006р. N415 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N610/12484, пунктом 4 якого передбачено, що фінансові витрати (в т.ч. витрати на проценти) визнаються витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями).

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до частини 2 статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким чином, об'єктом оподаткування з податку на прибуток, у разі прийняття підприємством рішення про незастосування коригувань, є фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регулюються Міністерством фінансів України.

 

Заступник начальника

Головного управління                Ю.Ю.Сакалош

До списку