Територіальні органи ДФС
у Закарпатській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Закарпатській області № 539

22.03.2016

Головне управління ДФС у Закарпатській області розглянуло запит щодо перенесення із загальної податкової декларації з податку на додану вартість наявного від’ємного значення суми податку на додану вартість до податкової декларації з ПДВ суб’єкта спеціального режиму оподаткування у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, відображення розподілу податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ таким суб’єктом та відповідно до статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) надає індивідуальну податкову консультацію.

Відповідно до підпункту «а» підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Податкового кодексу у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання.

Форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі – Порядок №21) затверджено наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016 №21 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289. Податкова звітність з податку на додану вартість подається усіма платниками податку в електронному вигляді за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016 №21, починаючи із звітного періоду січень 2016 року.

Відповідно до пункту 4 розділу І Порядку №21 усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі – декларація 0110). Згідно з пунктом 5 розділу І Порядку №21 платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі – декларація 0121–0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

Підпунктом 4 пункту 4 розділу V Порядку №21 визначено, що коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг відображається у рядку 13 декларації з податку на додану вартість.

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу):

у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;

при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

Рядок 13 «Коригування податкового кредиту у зв’язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва» декларації з податку на додану вартість 0121–0123 дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10 до декларації з ПДВ).

 

Відповідно до підпункту 9 пункту 10 та пункту 13 розділу ІІІ Порядку №21 розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг здійснюється у додатку 9 до декларації з податку на додану вартість.

Згідно з пунктом 4 розділу V Порядку №21 до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

У розділі II "Податковий кредит" декларації 0121–0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0121–0123;

послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

Рядок 10.1 декларації 0121–0123 дорівнює сумі значень рядків 5.1 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 10.2 декларації 0121-0123 дорівнює сумі значень рядків 5.2 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Рядок 11.1 декларації 0121–0123 дорівнює сумі значень рядків 6.1 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.2 декларації 0121–0123 дорівнює сумі значень рядків 6.2 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.4 декларації 0121–0123 дорівнює сумі значень рядків 6.3 таблиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10);

Таким чином, якщо суб’єктом спеціального режиму оподаткування придбані товари/послуги, основні фонди у періоді придбання використовувалися частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то такий суб’єкт зобов’язаний здійснити розрахунок питомої ваги у додатку 9 до декларації і відповідно до розрахованої питомої ваги здійснити розподіл суми сплаченого (нарахованого) ПДВ та обсягів придбання між деклараціями 0110 та 0121 – 0123, які подаються за такий період.

При цьому у разі, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (підпункт «а» підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Податкового кодексу).

Таким чином, у випадку придбання/виготовлення у 2016 році суб’єктами спеціального режиму оподаткування, які відповідають вимогам статті 209 Податкового кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/ послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Такий розрахунок питомої ваги здійснюється у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121-0123).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або по операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

У разі якщо, товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до податкового кредиту за відповідним видом операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016 №21 затверджено додаток 10 до податкової декларації з податку на додану вартість (0121-0123), в якому суб’єкти спеціального режиму оподаткування, які відповідають вимогам статті 209 Податкового кодексу України, повинні визначати суми податкових зобов'язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначаються у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121-0123), які переносяться з вказаного додатка. Тобто, в декларації відображається загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

сплаті до бюджету;

перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок платника

включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду.

Джерело інформації: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Державної фіскальної служби України (http://zir.minrd.gov.ua);

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України надає відповіді на запитання платників податків з питань застосування податкового законодавства за телефоном 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 8.00 до 20.00 (крім суботи та неділі).

Заступник начальника

Головного управління ДФС

у Закарпатській області                       Ю.Ю.Сакалош

До списку