Територіальні органи ДФС
у Закарпатській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Положення про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Закарпатській області

-

Положення
про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Закарпатській області

Розділ І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Головному управлінні ДФС у Закарпатській області (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення гарантованого Конституцією України права на участь громадян в управлінні державними справами у сфері державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснення громадського контролю за діяльністю Головного управління ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС (далі – Служби), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з питань податкового та митного законодавства, Порядком і Типовим положенням, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, наказом Державної фіскальної служби від 21.08.2014 року № 64 « Про затвердження положення про територіальні органи ДФС у Закарпатській області», а також цим Положенням та регулятивними актами Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду, а також зміни і доповнення до нього, погоджуються зі Службою та схвалюється на засіданні Громадської ради.

1.4. Діяльність Громадської ради ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності, добровільності, патріотизму, порядності, моральності, неупередженості, законності та професіоналізму.

Розділ ІІ. Основні завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. створення організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечення відкритості діяльності Служби;

2.1.2. сприяння врахуванню Службою громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби;

2.1.3. організація співпраці з громадськими радами при територіальних органах ДФС у Закарпатській області та громадськими радами при інших органах виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства.

2.1.4. сприяння реалізації права громадян, платників податків на доступ до публічної інформації.

2.1.5. допомога платникам податків при розгляді їх звернень та/або захисті їх законних прав у органах ДФС, митних та правоохоронних органах, судах.

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених завдань:

3.1.1. готує та подає Службі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає Службі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з проведенням Службою консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби;

3.1.3. подає Службі пропозиції Громадської ради щодо удосконалення норм чинних та підготовки проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів у сфері податкового, митного та антикорупційного законодавства, законодавства з питань адміністрування єдиного внеску, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань нарахування та сплати єдиного внеску, в інших сферах діяльності Служби, а також пропозиції щодо удосконалення роботи Служби, поліпшення координації та взаємодії з іншими органами виконавчої влади, а Служба в межах повноважень передає до ДФС України;

3.1.4. проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, діючих нормативно-правових актів;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, ініціює проведення перевірки з метою притягнення до дисциплінарної, кримінальної відповідальності та до відповідальності за вчинення корупційних діянь, використовує повноваження заявника, скаржника та представника потерпілого;

3.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на веб-порталі «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» у розділі «ДФС у регіоні», підрозділі «Громадська рада».

3.1.7. збирає, узагальнює та подає Службі пропозиції громадськості для вирішення питань, які мають важливе суспільне значення щодо податкової та митної політики, адміністрування єдиного соціального внеску;

3.1.8. розглядає, аналізує та узагальнює звернення платників, громадян та інститутів громадянського суспільства, що надходять до Громадської ради, у тому числі телефоном «гарячої» лінії, щодо дотримання норм податкового і митного законодавства; готує звернення до Служби; здійснює, за узгодженням зі Службою, виїзні засідання, огляди та ознайомлення з проблемами на місцях, здійснює інші заходи з метою захисту прав заявників, членів Громадської ради;

3.1.9. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сферах. віднесених до компетенції Служби;

3.1.10. готує щорічний звіт про свою діяльність та надає його Службі для оприлюднення веб- порталі «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» у розділі «ДФС у регіоні», підрозділі «Громадська рада»;

3.1.11. співпрацює з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, залучається до міжнародного співробітництва; транскордонних та міждержавних зв’язків;

3.1.12. здійснює оцінку стану та сприяння реалізації рекомендацій провідних міжнародних організацій щодо реформування податкової та митної політики, поліпшення ефективності міжнародного співробітництва Служби у цій сфері;

3.1.13. вживає заходів для виконання покладених завдань відповідно до чинного законодавства України та цього положення.

3.2.  Громадська рада має право:

3.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи;

3.2.2. залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців, експертів;

3.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, «круглі столи» та інші заходи;

3.2.4. надсилати запити та отримувати в установленому порядку від Служби, від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.2.5. отримувати від Служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію про діяльність Служби;

3.2.6. делегувати представників Громадської ради відповідно до покладених завдань для участі у колегіях, семінарах, зустрічах, «круглих столах» тощо, що проводяться Службою;

3.2.7. здійснювати заходи громадського антикорупційного контролю за діяльністю Служби у встановленому чинним законодавством порядку;

3.2.8. запрошувати, за можливості, на засідання, інші заходи Громадської ради начальників Головного управління ДФС у Закарпатській області та Закарпатської митниці ДФС, їх заступників та керівників структурних підрозділів Служби з питань, віднесених до їх компетенції;

3.2.9. запрошувати представників платників податків для обговорення проблемних питань у сфері оподаткування, у тому числі, в конкретних випадках;

3.2.10. ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску, пропозиції, сформовані за результатами обговорення яких передаються Службою в межах повноважень до ДФС України;

3.2.11. брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску, здійснювати громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів; ініціювати проведення перевірки з метою притягнення до відповідальності, в тому числі до відповідальності за вчинення корупційних діянь; використовувати повноваження заявника, скаржника та представника потерпілого; розглядати, аналізувати та узагальнювати звернення платників, громадян та інститутів громадянського суспільства, що надходять до Громадської ради щодо дотримання норм податкового і митного законодавства; готувати звернення до Служби; здійснювати, за узгодженням зі Службою, виїзні засідання та ознайомлення з проблемами на місцях, здійснювати інші заходи з метою захисту прав заявників, членів Громадської ради, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.3. Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу Служби про затвердження персонального складу Громадської ради та завершуються у випадку  прийняття рішення про саморозпуск.

3.4. Діяльність Громадської ради з виконання основних завдань та реалізації наданих повноважень здійснюється у таких формах:

3.4.1. засідання:

а) Громадської ради;

б) постійних та/або тимчасових (у разі створення) робочих органів Громадської ради, передбачених розділом ІХ Положення;

в) колективних або ініціативних груп;

г) виїзних засідань членів Громадської ради;

3.4.2. інші публічні заходи:

а) що організовуються/ініціюються Громадською радою;

б) до яких залучається Громадська рада;

3.4.3. інформаційний та/або документальний обмін:

а) між Громадською радою та Службою (у межах чинного законодавства);

б) між Громадською радою та іншими зовнішніми кореспондентами;

в) між членами Громадської ради;

3.4.4. індивідуальна або колективна діяльність членів Громадської ради у період між засіданнями;

3.4.5. інформування через засоби масової інформації громадськість та членів Громадської ради про результати своєї діяльності;

3.4.6. здійснення в межах повноважень громадської експертизи правових актів, проектів правових актів, організації діяльності Служби, здійснення громадського контролю за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів; ініціювання проведення перевірки з метою притягнення до відповідальності, здійснення інших заходів з метою захисту прав заявників, членів Громадської ради;

3.5. Організація діяльності Громадської ради визначається регулятивними актами Громадської ради, які схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ IV. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2. Початковий кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами голосуванням більшістю голосів.

4.3. Склад Громадської ради та чисельність визначається на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у діяльності Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.4. Склад Громадської ради не може бути змінено.

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, документи якого подані в установленому порядку.

4.6. Членство у Громадській раді є індивідуальним, тобто персональним.

4.7. У строк, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.8. До складу ініціативної групи входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та Служби.

4.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Служба в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, а також прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

4.10.1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);

4.10.2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

4.10.3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, в тому числі статутні документи інституту громадянського суспільства;

4.10.4. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.11. За 15 календарних днів до дати проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради від інститутів громадянського суспільства, які подали належним чином оформлені заяву і документи, та (у разі потреби) уточнює місце проведення установчих зборів, про що Служба повідомляє на своєму офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб.

4.12. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова, секретар, лічильна комісія.

4.13. Підсумки установчих зборів оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем установчих зборів. Протокол передається Службі для оприлюднення та видання наказу про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради.

4.14. Головне управління ДФС у Закарпатській області упродовж десяти робочих днів після проведення установчих зборів видає наказ про затвердження персонального складу у новообраної Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.15. Протокол установчих зборів та наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради в установленому порядку оприлюднюється на офіційному веб-порталі Служби та/або в інший прийнятний спосіб.

4.16. У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити постійну заміну свого представника у складі Громадської ради.

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктами 4.10.1 – 4.10.2 Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

Зміни у персональному складі Громадської ради затверджуються наказом Служби, який видається у встановленому порядку упродовж десяти днів після відповідного рішення Громадської ради.

4.17. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради за письмовим поданням Голови чи заступника голови громадської ради, секретаря чи комітетів Громадської ради, керівника інституту громадянського суспільства у разі:

4.17.1. недотримання членом Громадської ради вимог Положення Громадської ради та своїх обов’язків, визначених пунктом 7.1 Положення;

4.17.2. систематичної (більше ніж три рази) відсутності члена Громадської ради (уповноваженої ним особи) на засіданнях Громадської ради;

4.17.3. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представник якого входить до складу Громадської ради;

4.17.4. особистого рішення члена Громадської ради про вихід з її  складу на підставі поданої ним заяви із зазначенням конкретної причини;

4.18. У разі зменшення кількості членів Громадської ради на підставі припинення членства, кворум встановлюється із розрахунку кількості членів, що залишилися у її складі, добрання членів не проводиться.

Розділ V. Структура Громадської ради

5.1. У складі Громадської ради утворюються робочі органи:

5.1.1. постійні (комітети);

5.1.2. тимчасові (експертні та робочі групи, комісії тощо).

5.2. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2.1. Кандидатура на посаду голови Громадської ради може бути запропонована:

       будь-яким її членом як в усній, так і у письмовій формі;

       шляхом самовисування.

5.2.2. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Служби.

5.2.3. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі:

а) припинення його членства у Громадській раді;

б) за його особистою заявою;

в) ініціювання членами Громадської ради (у кількості не менше ніж
50 % відсотків складу, визначеного установчими зборами), дострокового припинення повноважень голови Громадської ради.

 

5.2.4. Голова Громадської ради:

а) організовує діяльність Громадської ради;

б) підписує документи від імені Громадської ради, у тому числі за поданням комітетів;

в) представляє Громадську раду у відносинах з Службою, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

г) може брати участь у засіданнях Колегії Служби;

ґ) може делегувати  частину повноважень заступникам (у т.ч. усно);

д) головує на засіданнях Громадської ради;

е) звітує про роботу Громадської ради;

є) виконує інші функції для забезпечення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

5.2.5. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконання ним обов'язків, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із заступників голови Громадської ради.

5.3. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається Громадською радою за поданням голови Громадської ради.

Заступник (заступники) Громадської ради:

а) виконує обов’язки голови Громадської ради у разі його відсутності. За наявності більш ніж одного заступника обов’язки та повноваження голови виконує один із заступників за розпорядженням голови чи за рішенням Громадської ради;

б) бере (беруть) участь в роботі постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради;

в) виконує (виконують) інші функції, покладені на нього (них) Громадською радою та розпорядженням чи дорученням, вказівкою голови Громадської ради.

5.4. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу по зв'язках з громадськістю Служби, який не є членом Громадської ради.

Секретар Громадської ради може брати участь у роботі комітетів та/або тимчасових робочих органів Громадської ради та веде їх протоколи.

5.5. Секретар Громадської ради має такі повноваження:

а) формує річні плани діяльності Громадської ради за пропозиціями комітетів та інших робочих органів Громадської ради з урахуванням орієнтовних планів проведення Службою консультацій з громадськістю;

б) формує порядок денний засідань Громадської ради спільно з Головою;

в) організовує виконання планів діяльності Громадської ради та її рішень;

г) не рідше одного разу на квартал звітує на засіданнях Громадської ради про свою діяльність у період між її засіданнями;

ґ) збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

д) здійснює підготовку засідань Громадської ради та робочих органів, а також документальне забезпечення засідань Громадської ради та робочих органів;

е) збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

є) виконує інші повноваження відповідно до рішень Громадської ради та її робочих органів.

5.6. Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – комітети відповідно до напрямів роботи.

5.6.1. Створення Комітету відбувається за умови подання до Громадської ради заяв від членів Громадської ради – не менше 15 відсотків загального кількісного складу Громадської ради на момент прийняття відповідного рішення Громадської ради.

5.6.2. До повноважень Комітету входить:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи Комітету;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи Комітету;

в) взаємодія із структурними підрозділами Служби з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету;

г) розгляд пропозицій та звернень платників, громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради; здійснення громадського контролю за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, ініціювання притягнення до дисциплінарної, кримінальної відповідальності та до відповідальності за вчинення корупційних діянь, використання повноваження заявника, скаржника та представника потерпілого; розгляд, аналіз та узагальнення звернення платників, громадян та інститутів громадянського суспільства, що надходять до Громадської ради, щодо дотримання норм податкового і митного законодавства; здійснення виїзних засідань, оглядів та ознайомлення з проблемами на місцях, здійснення інших заходів з метою захисту прав заявників, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів Комітету до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д)   підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) інше;

5.6.3. Комітет має право:

а) створювати у своєму складі, комісії, експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, спеціалістів, консультантів, зацікавлених осіб, активістів, залучених до роботи Комітету, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

в) звертатись до відповідних державних органів від імені Комітету, виконувати рішення Громадської ради, здійснювати інші дії у межах повноважень;

5.6.4. Комітет очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цього Комітету. Комітет може обирати секретаря.

5.6.5. Члени Комітету можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови Комітету за умови покладення на нього таких обов’язків головою Комітету.

5.6.6. До повноважень голови Комітету входить:

а) підготовка засідань Комітету та інших публічних заходів за напрямами роботи Комітету;

б) підписання документів та звернень від імені Комітету на підставі рішення Комітету до Голови ради, до Служби, її підрозділів, засобів масової інформації, заявників, державних органів;

в) звернення до Голови, Секретаря, члена Громадської ради щодо затвердження Громадською радою рішень комітетів та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я Голови Служби або до інших центральних органів виконавчої влади від імені Громадської ради.

г) ініціювання проведення засідання Громадської Ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради.

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради.

5.6.7 Рішення Комітету Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

5.6.8. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комітету.

5.6.9. Засідання комітетів проводяться відкрито, відповідно до затвердженого Громадською радою, Графіку планових засідань Комітетів, участь у яких, за попереднім повідомленням, забезпечується Службою можуть брати по конкретним питанням представники відповідних структурних підрозділів Головного управління ДФС у Закарпатській області та інших органів державної влади, визначених у Графіку планових засідань Комітетів, а також позачергово.

5.6.10. У своїй діяльності комітети керуються цим Положенням та  Положеннями та Порядками, затвердженими рішенням Громадської Ради.

Розділ VІ. Повноваження члена Громадської ради

6.1. Член Громадської ради має право:

6.1.1. вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.2. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

6.1.3. вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, засідання комітетів та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

6.1.4. входити до складу не більше трьох комітетів Громадської ради одночасно;

6.1.5. ініціювати залучення фахівців Служби та інших експертів і консультантів та активістів для участі у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.6. делегувати повноваження, у т.ч. право голосу іншому члену Громадської ради або іншому представнику інституту громадянського суспільства, який він представляє, за наявності письмової довіреності.

Одна особа може представляти інтереси не більше трьох членів Громадської ради;

6.1.7. доступу в установленому порядку до приміщень Служби та її структурних підрозділів;

6.1.8. обирати та бути обраним головою Громадської ради, його заступником; секретарем, головою або заступником голови Комітету або іншого постійного та/або тимчасового робочого органу;

6.1.9. звертатися із запитами до голови Громадської ради, Секретаря Громадської ради з питань, що пов’язані з їх діяльністю, і терміново отримувати відповідь;

6.1.10. ініціювати проведення засідання Громадської ради, комітетів та інших робочих органів Громадської ради;

6.1.11. ініціювати створення робочих груп щодо обговорення актуальних питань, розгляду звернень;

6.1.12. припиняти членство у Громадській раді у порядку, встановленому пунктом 4.17.4 Положення, шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Громадської ради;

6.1.13. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку
(в тому числі згодом), що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочих органів, членом яких він є;

6.1.14. брати участь, за запрошенням, у колегіях, робочих зустрічах, організованих Службою, з урахуванням специфіки діяльності у відповідних комітетах Громадської ради  та у разі делегування на такі заходи, ініціювати притягнення до дисциплінарної, кримінальної відповідальності та до відповідальності за вчинення корупційних діянь, використовувати повноваження заявника, скаржника та представника потерпілого; готувати звернення до Служби; здійснювати інші заходи з метою захисту прав заявників, членів Громадської ради;

6.1.15. мати посвідчення.

Розділ VІІ. Обов’язки члена Громадської ради

7.1.  Член Громадської ради зобов’язаний:

7.1.1. брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.2. входити до складу щонайменше одного з комітетів Громадської ради;

7.1.3. дотримуватися вимог цього Положення;

7.1.4. брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.5. організовувати публічні обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою, з членами інституту громадянського суспільства, який він представляє у Громадській раді;

7.1.6. не розголошувати конфіденційну та службову інформацію та персональні дані заявників, що стали їм відомі при діяльності Громадської ради та її органів.

Розділ VIII. Організація діяльності Громадської ради

8.1. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.2. Діяльність Громадської ради здійснюється за формами, визначеними у пункті 3.5 Положення.

8.3. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер, звернення Громадської ради, її робочих органів підлягають невідкладному розгляду органами Служби.

8.4. Обов’язковими для розгляду Службою є рішення Громадської ради або її робочих органів, прийняті:

8.4.1. на засіданні Громадської ради, оформлені належним чином та офіційно направлені Службі;

8.4.2. на засіданні Комітету Громадської ради та офіційно направлені Службі за підписом голови Громадської ради або Голови комітету.

8.5. Звернення та рішення, визначені пунктом 8.4 Положення, підлягають обов’язковому невідкладному розгляду Службою у встановленому чинним законодавством порядку.

8.6. Рішення Громадської ради та її органів оформлюється у вигляді Протоколу засідання та підписується головуючим і секретарем.

8.7. Діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до річних та квартальних планів (але не виключно), що затверджуються рішеннями Громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів.

8.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на 3 місяці відповідно до затвердженого Громадською радою Графіку чергових засідань Громадської ради.

8.9. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів, Комітету, Голови Ради та за ініціативою Служби.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради, який скликає та проводить засідання в 5-денний строк (проводить засідання).

8.10. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – заступником голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Служби дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

8.11. Голова або Секретар інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання (про позачергові засідання – 5-денний строк).

8.12. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради, час, місце та порядок денний можуть розміщуватися на офіційному веб-порталі Служби.

8.13. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у п’ятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до Положення.

8.14. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської ради упродовж одного дня з дати отримання ним вимоги про його скликання.

8.15. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за п’ять  календарних днів до проведення розміщується на офіційному веб-порталі Служби із зазначенням часу, місця та порядку денного та/або надсилається всім членам Ради.

8.16. У разі потреби Громадською радою, Комітетом Ради чергові та/або позачергові засідання можуть проводитись у формі розширених та/або виїзних засідань, а також спільних засідань з громадськими радами при інших органах.

8.17. Протокол засідання Громадської ради веде Секретар.

8.18. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, у них можуть брати участь за умови попередньої реєстрації:

8.18.1. експерти, консультанти, активісти та інші особи, залучені до роботи Громадської ради, комітетів, тимчасових робочих органів;

8.18.2. представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

8.18.3. представники засобів масової інформації у порядку, визначеному Регламентом Громадської ради;

8.18.4. інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Правління;

8.19. Залучення експертів, консультантів, активістів на постійній основі відбувається на підставі рішення Комітету за поданням голів комітетів або голови Громадської ради.

Для участі у певних засіданнях Громадської ради, її постійних або тимчасових робочих органів експерти, консультанти, активісти одноразово направляють до Громадської ради заяву та такі документи:

а) заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства із зазначенням назви комітетів, в яких бажає брати участь;

б) біографічну довідку із зазначенням контактних даних;

в) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.

На підставі поданих заявок секретар та комітети Громадської ради повідомляють експертам, консультантам, активістам про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.20. Громадська рада інформує про свою діяльність шляхом розміщення відповідних матеріалів (установчі документи, інформація про керівний склад та робочі органи, протоколи засідань, звіти про прийняті рішення та діяльність, офіційні звернення, пропозиції, експертні висновки тощо) у підрозділі «Громадська рада» розділу «Про службу» офіційного веб-порталу та в інший прийнятний спосіб.

8.21. Рішення Служби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради та відповіді на звернення не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття доводиться до відома членів Громадської ради. До відома громадськості дана інформація доводиться шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі Служби або в інший прийнятний спосіб за рішенням Голови Ради.

Розділ ІХ. Створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради

9.1. Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні Громадської ради, комітетів Громадської Ради.

9.2. Створення комітетів відбувається у порядку, встановленому підпунктом 5.6.1 Положення.

9.3. Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних, ініціативних груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Комітету.

9.4. Тимчасові робочі органи, експертні, ініціативні групи створюються на визначений період часу.

9.5. До складу постійних та тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

9.6. Зарахування до складу відповідного робочого органу здійснюється на підставі особистого звернення, поданого Голові чи секретарю Громадської ради, із зазначенням назви робочого органу, до складу якого член Громадської ради бажає бути зарахованим.

9.7. Окремим рішенням Громадської ради чи Комітету до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники Служби (за згодою).

9.8. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних, ініціативних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.9. Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів проводяться відкрито.

9.10. Постійний та/або тимчасовий орган очолює голова, який обирається на засіданні цього органу з членів Громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.11. Члени постійних та/або тимчасових органів можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови робочого органу за умови покладання на нього таких повноважень головою робочого органу.

9.12. Рішення робочих органів Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

Розділ Х. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

діяльності Громадської ради

Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює, за можливості, Служба. Члени Громадської ради вправі самостійно здійснювати часткове забезпечення діяльності Громадської ради.

Голова Громадської ради
при Головному управління ДФС  у Закарпатській області      Пазина Р.О.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області:        О.О. Петріченко 

Начальник Закарпатської митниці ДФС:           В.В.Симчера